Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Energie

Energiezorg
Om energie een plaats te geven in uw bedrijfsvoering is het opzetten en implementeren van een energiezorgsysteem een 'must'. Zo wordt energie niet ad hoc maar planmatig aangepakt.

Energiezorg is gebaseerd op energiebeleid. De uitvoering van beleid resulteert in activiteiten waarbij Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB’s) horen. Wij zetten een energiezorgsysteem voor u op dat past bij uw bedrijfscultuur en dat goed toepasbaar en uitvoerbaar is. Deze energiezorg zal voldoen aan de eisen die gesteld worden in ISO 16001. Daarbij hanteren wij de Deming Circle (Cyclus van Plan-Do-Check-Act) als managementinstrument. Door dit zorgsysteem krijgt energie een structurele plaats in uw bedrijfsvoeringen en levert het u een blijvende verlaging van energiekosten op. Dit garandeert een structurele borging in uw bedrijfsvoering en een blijvende verlaging van energiekosten. Eenmaal behaalde resultaten blijven continu renderen.

Indien u dat wenst kunt u uw energiehuishouding compleet aan ons uitbesteden.


© 2013  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Design: HJ Media Groep BV