Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Energie

Energiemonitoring
Aan de hand van een doordacht meetplan kunnen wij uw energiemonitoringssysteem inrichten. De managementrapportage koppelen wij aan de bij u gangbare wijze van rapporteren.

Door deze energiemonitoring worden storingen/afwijkingen en/of resultaten van energiebesparende maatregelen zichtbaar. Het hieruit voortvloeiende referentiekader kunt u gebruiken in een vergelijk met andere ondernemingen. Deze monitoring is volledig maatwerk, zonder jaarlijks terugkerende aankopen zoals softwarepaketten, extra modules, e.d.

Het resultaat van de monitoring is betrouwbare management informatie waarmee u op beleids-, beheers- en uitvoerend niveau kunt sturen op een efficiƫntere energiebedrijfsvoering.


© 2013  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Design: HJ Media Groep BV