Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Missie

De pijlers van onze dienstverlening worden gevormd door belangrijke kenmerken als betrokkenheid, accuratesse, integriteit en betrouwbaarheid. Wij realiseren ons terdege dat juist de deelgebieden waarin wij werkzaam zijn, telecommunicatie, energie en gebouwbeheer, zaken zijn waarin een hoge mate van betrouwbaarheid en betrokkenheid verwacht mag worden. Als er bijvoorbeeld onverhoopt een storing plaatsvindt, moet u als klant erop kunnen vertrouwen dat het probleem snel wordt opgelost. En als u ons hebt ingeschakeld om besparingen voor u te realiseren, mag u ervan uitgaan dat wij voor u het beste uit de markt slepen. Daar betaalt u voor, daar gaan wij voor! Het NFIAB ziet het als haar missie om deze hoge verwachtingen waar te maken. U zult al snel merken dat wij echt betrokken zijn op onze klant en dat wij er alles aan doen om de dienstverlening op een hoog niveau te houden. Wij doen dat vanuit een belangrijke levensovertuiging die ervan uitgaat dat wij ten opzichte van onze medemens altijd transparant, integer, betrouwbaar en actief zijn. Dat maakt het NFIAB uniek en bijzonder.


Visie

Waar het NFIAB naartoe wil is een organisatie te zijn waarin meerdere facilitaire deelgebieden een vaste waarde vormen. Dat is reeds het geval, maar in de toekomst zal het aantal deelgebieden uitgebreid en geïntensiveerd worden. Het NFIAB verovert een steeds groter aandeel in de markt van het realiseren van besparingen, ontzorgen, contractbeheer en dienstverlening. Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn verandering komt in de noodzaak van besparen op allerlei gebieden van het maatschappelijke leven. De economische crisis zorgt ervoor dat wij vindingrijk worden in het zoeken naar besparingen met behoud van kwaliteit. Het NFIAB viseert daarin een steeds belangrijker rol te zullen gaan spelen. Ook in de onzekere toekomst hebben onze klanten dringend behoefte aan zekerheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Voor ons geldt het credo: eens onze klant, altijd onze klant! Als uw contract over een paar jaar afloopt, staat het NFIAB opnieuw voor u klaar om voor u de beste deal te sluiten tegen de beste voorwaarden. Ook dat maakt onderdeel uit van onze visie.© 2013  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Design: HJ Media Groep BV